Peng Weijun

China 2017

3

Full name: Peng Weijun
Born: 23/02/1973, Guangzhou, Guangdong, China
Clubs: Happy Valley (1993-1993), Guangzhou Apollo (1994-1996), Shenzen Jinpeng (1997-1998), Qingdao Jonoon (1999-2000), Shenyang Ginde (2001)
Position: Midfielder